Esperger Sendromu - Asperger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Tek bir konuya aşırı ve yoğun ilgi (arabalara ilgi duyan Asperger sendromlu bir çocuğun arabalarla ilgili her türlü bilgiye hakim olması gibi...) [br]Asperger Sendromlu çocuklarda sözsüz iletişimde jestlerin ve yüz ifadelerin

Esperger Sendromu

Asperger sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu başlığı altında değerlendirilen hastalıklardan biridir. Adını 1944'te sendromu tanımlayan Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger'den almıştır. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin nihai sınıflandırma sisteminde ayrı bir hastalık olarak yer almasa da klinisyenler tarafından sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemidir. Asperger sendromu (AS) veya Asperger hastalığı, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, klişeleşmiş ilgi alanları ve faaliyetlerle karakterize bir tür otizm spektrum bozukluğudur (ASD). AS ve diğer OSB'ler arasındaki fark, dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıdır. Standart tanı kriterlerinde belirtilmemesine rağmen, genellikle sakar hareketler ve olağandışı dil kullanımı ile karşılaşılır.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Tek bir konuya aşırı ve yoğun ilgi (arabalara ilgi duyan Asperger sendromlu bir çocuğun arabalarla ilgili her türlü bilgiye hakim olması gibi...)

Asperger Sendromlu çocuklarda sözsüz iletişimde jestlerin ve yüz ifadelerinin çok sınırlı kullanımı. Monoton bir tonda konuşur, yaşıtlarıyla empati kurmaz, aynı zamanda normal zekaya sahiptir ancak sınırlı bir ilgi alanına sahiptir, sadece belirli konularla ilgilenir ve sürekli bu konular hakkında konuşur.

Asperger Sendromu Olan Ünlüler Kim?

Asperger Sendromu, oldukça işlevsel bir otizm türü; Asperger Sendromlu birçok ünlü, insanların konuşma, okuma, yazma veya günlük iletişim becerilerini önemli ölçüde etkilemediği için garip bir şey olarak reddedildi.

Vladimir Putin

Einstein

Bill Gates

Lionel Messi

Charles Darwin

Tim Burton

Keanu Reeves

Wolfgang Amadeus Mozart

Asperger Sendromuna Ne Iyi Gelir?

Vakaların büyük çoğunluğunda ilk belirtiler 5 ile 9 yaşları arasında ortaya çıkar ve tanı bu aşamada konur. Erkek çocuklarda kızlardan daha sık görülen Asperger sendromu veya otizm spektrum bozukluğunun kesin bir tedavisi yoktur. Ancak erken teşhis ve müdahale, çocuğun sosyalleşme ve sağlıklı, üretken bir yaşam sürme potansiyelini artırır.

Asperger Sendromu tedavisi, çocuğunuzun başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğini geliştirmeyi ve böylece sosyal hayata aktif olarak katılmasını ve kendi kendine bakmasını sağlamayı amaçlar. Asperger Sendromu ömür boyu sürse de, uygun ve etkili tedavilerle semptomları büyük ölçüde azaltılabilir. Asperger Sendromlu her çocuğun semptomlarının sayısı ve yoğunluğu farklıdır, bu nedenle tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve aile kaynaklarına göre şekillendirilmelidir. Asperger Sendromu tedavisi, sosyal becerilerin yanı sıra iletişim ve davranış yönetimini geliştirmekten oluşur. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli uyarlanan eğitim programı hem evde hem de okulda devam ettirilmelidir.

Asperger Teşhisi Nasıl Konur?

Bir otizm spektrum bozukluğu olan Asperger Sendromlu kişilerin daha işlevsel olduğu bilinmektedir. Sosyal becerilerde güçlük çeken Asperger Sendromlu kişiler genellikle başkalarıyla iletişim kurmakta güçlük çekerken, bu kişilerin zeka sorunları yoktur ve hatta ortalamanın üzerinde zeka seviyelerine sahip olabilirler. Tek bir konuya olan yoğun ilgileri, o konuda özel beceri ve yetenekler geliştirmelerini sağlar. Asperger Sendromunu tamamen iyileştirebilecek bir tedavi yoktur. Ancak çocukların bu tanıda yaşadıkları zorlukların farkında olarak sağlanan tıbbi ve psikososyal destek ile Asperger Sendromlu kişiler normal ya da normale yakın bir yaşam sürebilmektedir. Memorial Ankara Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı. doktor Emre Mutlu, Asperger Sendromu / Asperger Sendromu'nun Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) olarak bilinen bir grup bozukluğa ait olduğu hakkında bilgi paylaştı. 2013 yılından önce başlı başına bir hastalık olarak kabul edilirken, 2013 yılından sonra Otizm Spektrum Bozuklukları içinde oldukça işlevsel bir alt kategoriye eklenmiştir. Asperger sendromu semptomları diğer otizm spektrum bozukluklarından daha az şiddetli olabilir. Bu nedenle, yüksek işlevsellikten söz edilir. Asperger Sendromu ilk kez çocuk doktoru Hans Asperger tarafından tanımlandığı için hastalığa onun adı verilmiştir. / Asperger Sendromu ile Otizm arasındaki farklar nelerdir? / Asperger Sendromu ile ilgili uzun süreli takip çalışmaları sendromun kronik olduğunu göstermektedir. Erken teşhis edilen ve özel gereksinim ve sosyal beceri eğitimine erken başlayan çocuklarda Asperger sendromunun semptomlarını kontrol edebilir ve semptomların bireysel yaşamlar üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabilir. Zorlukların bilincinde olarak yapılması gereken tıbbi ve psikososyal müdahaleler ile Asperger Sendromlu kişiler normal veya normale yakın bir yaşam sürdürebilirler.

Asperger Sendromu Dereceleri

Sendromlu çocukların hafife alınmaması gereken sınırlı ve yoğun ilgileri vardır. Bunlar; Uzay, coğrafya, meteoroloji, müzik veya spor olabilir. Bu konularda ciddi bir birikime sahiptirler ancak işlevsel olarak uygulayamazlar, tam tersine bu konu hakkında konuşmak ve monolog şeklinde tek taraflı bir sohbeti sürdürmek isteyebilirler. Konuşmaları genellikle bilgiçliktir. Sonuç olarak, arkadaşları sıkılabilir ve onlar tarafından dışlanabilir. Empatide eksiklikler vardır, etraflarındakilerin duygularını net olarak anlayamazlar. Ayrıca kendi mimiklerini ve mimiklerini göstermekte zorlanırlar. Pişman olacakları veya pişman oldukları bir hata yaparlarsa, anlasalar bile o hatayı anlamayabilir veya açık sözlü bir ifade kullanabilirler. Asperger Sendromlu çocuklar genellikle yalnız görünürler, ancak yeni insanlarla tanışmaya ve arkadaş edinmeye heveslidirler. Bu çaba, garip yaklaşımları nedeniyle genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Beceriksiz ve sakardırlar, egzersiz yapmaya meyilli değildirler, motor becerileri zayıftır. Garip yürüyüşleri ve garip duruşları olabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi başvuru için en yaygın neden; Saldırganlık, itaatsizlik veya benmerkezci tutum gibi davranış sorunlarından kaynaklanır. Okula alışmakta zorlanırlar. Davranış sorunları olmasına rağmen, arkadaş zorbalığı ve istismarı çok daha yaygındır. / Dil gelişimi geciktirilmediğinden ve çocuk okul döneminde daha çok sosyalleştiğinden, uygulama ve teşhis genellikle 3 yaşından itibaren, hatta okul döneminde yapılır. Okul saatlerinde zekaları normal olmasına rağmen, sözel olmayan öğretimde zorluk çekebilirler. Bu tanı, belirli bir sözel olmayan öğrenme güçlüğü ile karıştırılabilir. Aynı şekilde, Asperger'i teşhis etmek, normal zekaya sahip çocuklarda otizm teşhisi koymakla karıştırılabilir. İki teşhis arasında bazı farklılıklar vardır. Normal zekaya sahip otizmli çocukların son derece işlevsel olduğu söylenir. Asperger Sendromlu çocuklar, yaşlandıkça akademik ve kişilerarası ilişkilerde (sosyal sınırlama, beceriksizlik, arkadaş istismarı, marjinalleşme veya zorbalık nedeniyle) psikoterapi gibi destekleyici tedavilere ihtiyaç duyabilirler. Asperger Sendromu için ilaç tedavisi yoktur. Ancak eşlik eden anksiyete bozukluğu, dikkat eksikliği, dürtüsellik, depresyon gibi psikiyatrik tanılar varsa ilaç tedavisine başlanabilir. Başka bir psikiyatrik hastalığın bir arada bulunması, Asperger'li çocuklarda bu tanıların normal çocuklara göre daha sık görülmesinin yanı sıra dışlanma ve yanlış anlama gibi çevresel ve sosyal nedenlere bağlı olabilir. Eğer sosyal olarak desteklenirlerse, farkındalık kazanılırsa, çocuğun bunu bilerek yapmadığı kabul edilirse ve sonraki yıllarda ilgilerini merkeze alırlarsa, akademik olarak başarılı ve günlük yaşamda mutlu bireyler olabilirler.

Asperger Sendromu Yüz Tipi

Asperger'li kişiler karşılarındaki kişilerin yüz ifadelerini ve duygularını anlamakta güçlük çekerler. Bu sebeplerden dolayı karşısındaki kişinin gözünün içine bakmaktan kaçınırlar. Ayrıca konuşması çok monoton ve duygusuz. Buna genellikle kısıtlı yüz ifadeleri eşlik eder. Söyledikleri ile yüzlerindeki ifade arasında fark var. Seslerini ne zaman yükseltip alçaltacaklarını ayarlamakta genellikle güçlük çekerler. Yürüme veya koşma gibi temel motor beceriler de bozulabilir. Bunun nedeni, Asperger'li çocukların koordinasyon sorunları yaşamasıdır. Koşmak, yürümek, bisiklete binmek veya tırmanmak gibi basit aktiviteleri yapamayabilirsiniz. Her çocuk tüm semptomlara sahip olmayabilir ve bazı çocuklarda semptomların çoğu olabilir.

Asperger Sendromu Zeka Seviyesi

Wing (1991), Asperger Sendromunun hafif zihinsel yetersizlikten üstün yetenekliliğe kadar uzanan zihinsel performansı kapsadığını, ancak otizmdeki genel zeka bozukluğunun veya sözel zeka gerektirmeyen becerilerde üstün performansın Asperger Sendromundan farklı olduğunu yineler.

Temel özelliği, zeka seviyesinin bir veya daha fazla alanda yüksek olması, ancak bazı alanlarda, özellikle sosyal beceri gerektiren alanlarda başarısız olmasıdır. Dil becerileri biçimle ilişkili olarak geliştirilir. Mekanik bir ses tonu kullanabilir ancak dilbilgisi ve sözcük seçimi açısından zengindir. Kesin bir tanım yoktur. Paradoksal özelliklere sahiptirler. Örneğin, el becerileri genellikle zayıftır, ancak yine de piyanoyu başarılı bir şekilde çalabilirler. Kimyada başarısız olabilir ve fizikte başarılı olabilirsiniz. Ya da elektrik konularında başarılı, fizikte mekanikte başarısızlar. İnanılmaz başarıların var. Asperger Sendromunun da birçok çeşidi olması muhtemeldir. Yakın arkadaş edinmekte güçlük çeker. Karşı cinsle ilişkiler daha da fazla zorluk yaratır. Tanı kategorisi olarak yeni sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Otizm Spektrum Bozukluğu var. Bu tartışma yarattı.

Diğer İçerikler

Çinko ishale neden olur. Bu etki, prospektüs üzerindeki nadir yan etkiler altında rapor edilmiştir. Bu sorunla karşılaşırsanız, doktorunuza danışmanız sağlığınız için daha iyidir. Alkol çinko eksikliğine ve ilacın etkinliğini
Zinco Şurup Ne İşe Yarar? Zinco Ishali Keser Mi?
Zinco Şurup Ne İşe Yarar?Çinko şurubu özellikle çocuklarda yeme bozukluklarının ve iştahsızlığın tedavisinde faydalıdır. İçeriğind
Devamını Oku
Ağrı hastaları çoğunlukta olduğu için ağrı kesiciler dünya çapında en sık kullanılan ilaçlar arasındadır. Ağrı kesiciler genellikle herhangi bir hastalık alanında kullanılır ve tavsiye edilir. Kas ağrısı hemen hemen her zaman
Majezik Duo 100 Mg Ne Için Kullanılır? Majezik Duo Yan Etkileri?
Majezik Nedir?Majezik eklem hastalıklarında ağrılı iltihabı tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Özellikle osteoartrit, romat
Devamını Oku
Tek bir konuya aşırı ve yoğun ilgi (arabalara ilgi duyan Asperger sendromlu bir çocuğun arabalarla ilgili her türlü bilgiye hakim olması gibi...) [br]Asperger Sendromlu çocuklarda sözsüz iletişimde jestlerin ve yüz ifadelerin
Koç Burcu Nasil Biri?
Koç BurcuKoç Özellikleri: Aktif, dinamik, inisiyatif, hızlı, lider, yönetici Koç Adamı: Komutan olabilir ve ruhunda yönetme arzus
Devamını Oku
Yorumlar
Sizin Yorumunuz
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
0 Yorum
Çerez Politikası Kadında Moda olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Kadında Moda tarafından yönetilen https://www.kadindamoda.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum