Somatoform Bozukluk Çeşitleri

Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır.

Somatoform Bozukluk

Somatoform bozukluklar, depresyon ve anksiyete bozuklukları Almanya'da en sık görülen akıl hastalıkları arasındadır. 100 kişiden yaklaşık 12'si hayatında en az bir kez somatoform bozukluk yaşamıştır. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür.

Günümüzde psikolojik sorunlar çoğu hastalığın gelişmesinde etken, yani bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir, ancak somatoform bozuklukların temel nedeni psikolojiktir. Somatoform bozukluklar, kişinin belirli bir organik yani tıbbi bir durumu olmamasına rağmen vücudun farklı bölgelerinde farklı tipte ağrıların hissedilmesidir. Bu hastalığın temelinde ruhsal sorunlar yatmaktadır, kişilerin ruhsal sorunları arttıkça bedensel ağrıları daha da ağırlaşmaktadır. Örneğin, bir kişi psikolojik bir sıkıntı yaşadığında kişinin kolu uyuşur, baş ağrısı çeker ve vücudunda uyuşma meydana gelir. Genellikle hastalar yüksek stresli bir dönemden geçtiklerinde, travma yaşadıklarında, olayları işlemede güçlük çektiklerinde veya ruh sağlığı sorunlarını bastırmaya çalıştıklarında bu durumla karşılaşırlar. Kendi sorunlarını özümseyen, bunlarla ilgilenmeyen içe dönüklerin ruhsal sorunları fiziksel bir sorun haline gelir ve ruhsal sorunlar bedensel rahatsızlıklarda kendini ifade etmeye başlar. Başta sorunun psikolojik olabileceğine inanmayan insanlar, ağrılarına çare bulmak için doktordan doktora giderler. Ağrı o kadar gerçektir ki doktorlar bazen bunun neden olduğunu anlamakta zorlanırlar.

Somatoform Bozuklukları Nelerdir?

Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır. Somatoform bozukluklar 100 kişiden 12'sinde görülür. Somatoform bozukluk kişinin yaşamının sadece bir bölümünü etkilerken, bazen ömür boyu sürebilmektedir. Somatoform bozukluklar kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Somatoform bozukluk, depresyon ve anksiyete bozukluklarından sonra Almanya'da en sık görülen akıl hastalıklarından biridir.

Somatoform Hastalarda En Çok Görülen Davranış Tipi Nedir?

SOMATİZASYON BOZUKLUĞU, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı, uyuşma gibi semptomların fiziksel bir neden belirlenemediği bir bozukluktur. Hastalık, psikolojik stresin yoğunluğu ile ağırlaşır. Kadınlarda erkeklere göre 20 kat daha sık görülür. Bozukluk 30 yaşından önce başlamalı ve en az 2 yıl sürmelidir. Bu bozukluğu olan kişilerin yaşadığı psikolojik sıkıntı geçmişten olabilir ya da yeni olabilir. Bu hastalarda travmatik bir faktöre (baskı, kısıtlama, şiddet, istismar, ihmal, bakım verme, kayıp/yas vb.) uzun süreli maruz kalma yaygındır. Bir travma faktörü ile baş etmeye çalışmak ve bunu yapmakta güçlük çekmek için uzun zaman harcamak yaygındır. Genellikle bu kişiler içe dönüktür ve kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Somatizasyon bir kendini ifade etme biçimidir. Baş, boyun, omuz, sırt ağrısı, ellerde uyuşma çok sık şikayet edilir. Tedavi, ilaç (antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitik grup ilaçları) ve terapiyi (psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikoterapi, destekleyici terapi, grup terapisi, hipnoterapi...) birleştirmelidir. Tedavi kişiye özeldir ve tedaviye zamanında başlanması, bireysel ve çevresel faktörlerin düzenlenmesi tedavi başarısı için önemlidir.

Somatik Yakınmalar Nelerdir?

Somatizasyon bozukluğu, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile açıklanamayan birçok bedensel yakınmanın olduğu bir bozukluktur. Diğer somatoform bozukluklardan en büyük farkı somatik şikayetlerin çok olmasıdır. Somatik şikayetler önemli psikolojik strese ve sosyal ve profesyonel performansta bozulmaya neden olur. Bu hastalarda semptomları nedeniyle aşırı tıbbi tedavi arama davranışı görülmektedir. Kadınlarda erkeklere göre 5-20 kat daha sık görülür. Sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda daha sık görülür. Hastalığın belirtileri 30 yaşından önce başlar.

Bedende Görülen Bozukluklar Nelerdir?

Açıklanamayan ağrı semptomları çocuklarda ve ergenlerde çok yaygındır. Ağrı şikayetleri arasında baş ağrısı ilk sırada yer alır. Toplum taramasında günlük veya sık baş ağrısı bildiren çocuk ve ergenlerin oranı 10 ile 30 arasında değişmektedir. Diğer yaygın ağrı şikayetleri arasında karın ağrısı (-25), ekstremite ağrısı (10) ve göğüs ağrısı (15) bulunmaktadır. Ağrıya ek olarak, baş dönmesi, mide bulantısı ve yorgunluk en sık görülen semptomlardır. Çocuklarda karın ağrısı ve ergenlerde baş ağrısı daha sık bildirilmektedir. Somatizasyon genellikle polisemptomatiktir ve yaşla birlikte semptomların sayısı artar.

Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır.

Somatoform Bozukluk Belirtileri

Günümüzde psikolojik sorunlar çoğu hastalığın gelişmesinde etken, yani bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir, ancak somatoform bozuklukların temel nedeni psikolojiktir. Somatoform bozukluklar, kişinin belirli bir organik yani tıbbi bir durumu olmamasına rağmen vücudun farklı bölgelerinde farklı tipte ağrıların hissedilmesidir. Bu hastalığın kökeni ruhsal sorunlardır, kişilerin ruhsal sorunları arttıkça fiziksel ağrıları daha da artar. Örneğin, bir kişi psikolojik bir sıkıntı yaşadığında kişinin kolu uyuşur, baş ağrısı çeker ve vücudunda uyuşmalar oluşur. Genellikle hastalar yüksek stresli bir dönemden geçtiklerinde, travma yaşadıklarında, olayları işlemede güçlük çektiklerinde veya ruh sağlığı sorunlarını bastırmaya çalıştıklarında bu durumla karşılaşırlar. Kendi sorunlarını özümseyen, bunlarla ilgilenmeyen içe dönüklerin ruhsal sorunları fiziksel bir sorun haline gelir ve ruhsal sorunlar bedensel rahatsızlıklarda kendini ifade etmeye başlar. Başta sorunun psikolojik olabileceğine inanmayan insanlar, ağrılarına çare bulmak için doktordan doktora giderler. Ağrı o kadar gerçektir ki doktorlar bazen bunun neden olduğunu anlamakta zorlanırlar.

Somatoform Bozukluk Çeşitleri

Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır. Somatoform bozukluklar 100 kişiden 12'sinde görülür. Somatoform bozukluk kişinin yaşamının sadece bir bölümünü etkilerken, bazen ömür boyu sürebilmektedir. Somatoform bozukluklar kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Somatoform bozukluk, depresyon ve anksiyete bozukluklarından sonra Almanya'da en sık görülen akıl hastalıklarından biridir.

Hipokondriyazis Ve Somatizasyon Bozukluğu Farkı

Somatik semptomlar ve ilgili bozukluklara en sık duygudurum ve anksiyete bozuklukları eşlik eder. İlk örüntünün ergenlik döneminde başladığı yaygın olarak görülür. Birinci derece akrabalarda somatizasyon bozukluğu tanı sıklığı orantılıdır. Kadınlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ancak tanı kriterlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Sınıflandırması El Kitabında (DSM-V-TR), hipokondri somatoform bozukluk olarak sınıflandırılır. Somatoform terimi, vücut anlamına gelen Yunanca soma kelimesinden türetilmiştir. Somatoform bozukluklar, ana bileşen olarak somatik belirti ve semptomları olan geniş bir hastalık grubudur. Bu bozukluklar esas olarak beden-zihin ilişkisini etkiler.

Somatoform Bozukluk Tedavisi

DÖNÜŞÜM BOZUKLUĞU psikolojik kökenli bir nöbet bozukluğudur. Bu nöbet bayılma, kol ve bacaklarda tutukluk, denge kaybı, titreme, ses çıkaramama, çift görme, körlük, işitme kaybı, his kaybı şeklinde olabilir. Kişinin etkileşimde olduğu çevre ile iç çatışmalar olabileceği gibi, çatışmalar da olabilir. Bir dönüşüm nöbeti ile kişi bu çatışmalardan geçici de olsa uzaklaşır ve rahatlar. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Birinci derece akrabalarda görülme olasılığı daha yüksektir. Konversiyon nöbetleri, özellikle fiziksel, duygusal veya cinsel travmaya maruz kalmış kişilerde yaygındır. Genellikle epilepsi (epilepsi) ile karıştırılır ve tedavisi aranır. Ancak nöbetin yavaş başlaması ve uzun sürmesi, EEG'nin normal olması, idrar kaçırma olmaması, stresle ilişkili olması, çoğunlukla başkalarının varlığında olması, nöbetten sonra bilincin hızla düzelmesi ile epilepsiden farklıdır. , epilepsi ilaçlarına tepki vermez, nöbet sırasında herhangi bir fiziksel yaralanma olmaz ve garip davranışların varlığı. Bu hastalar nöbet sırasında çevreyi duyabildiklerini, neler olduğunu bildiklerini ancak tepki veremediklerini bildirirler. Tedavi için yukarıda bahsedilen gruptaki ilaçlara ek olarak psikoterapi de kullanılmaktadır. Problem çözme, problem çözme ve içgörü odaklı psikoterapiler burada önemlidir. Bilişsel davranışçı psikoterapi ve psikodinamik psikoterapi de bu bozukluğun tedavisinde kullanılan iki önemli terapi şeklidir.

Somatizasyon Bozukluğu Tanı Kriterleri

Bazen hastalar, fiziksel bir nedeni olmayan ve konversiyon bozukluğu adı verilen somatoform bozukluğun bir örneği olan körlük gibi çok ciddi fiziksel rahatsızlıklar bildirirler. Konversiyon bozukluğu, anksiyete veya zihinsel sıkıntının, fiziksel bir nedeni belirlenemeyen gerçek fiziksel, motor, duyusal veya nörolojik semptomlara (baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, duyu kaybı, felç...) dönüşmesidir. Örneğin hastalar, fiziksel, doğal veya nörolojik bir nedenin tanımlanamadığı durumlardan kaynaklanan uzuvların felci, denge kaybı, körlük veya felç gibi semptomlar bildirirler. Konversiyon bozukluğunun semptomları genellikle depresyon, sağlık sorunları veya stresli olayların ortaya çıkması gibi psikolojik faktörlerle bağlantılıdır. Fiziksel semptomların gelişimi, kişiyi çevreyle ilgilenmeye devam eder, kişiyi tehdit edici veya kaygı uyandıran durumlardan etkili bir şekilde geri çeker, böylece bakım bozukluğu ile ilişkili rahatsızlıkların tekrarını ve korunmasını arttırır.

Diğer İçerikler

Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır.
Güneş Alerjisi Sonradan Olur Mu
Güneş Alerjisi Nedir?Güneş alerjisi, cildimizin güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlılığıdır ve cildin güneş ışığına maruz kalmasın
Devamını Oku
Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır.
Bronzer Ve Allık Birlikte Kullanılır Mı?
Bronzer Nedir?Bronzlaştırıcılar, cilde bronz bir görünüm kazandırmak, yüzü gölgelendirmek ve gölgelendirmek, cilt tonunu ısıtmak i
Devamını Oku
Soma, eski Yunancada beden demektir. Somatoform bozukluklar terimi ise çeşitli ruhsal bozukluklardan oluşan bir grubu tanımlar. Ayırt edici özelliklerinden biri belirsiz fiziksel rahatsızlıklardır.
Mira Ismi Ne Anlama Gelir? Mira Kuranda Ne Demek?
Mira İsminin AnlamıSon yıllarda en çok duyulan isimlerden biri de Mira oldu. Anne baba olmaya hazırlanan vatandaşların araştırdığı
Devamını Oku
Yorumlar
Sizin Yorumunuz
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
0 Yorum
Çerez Politikası Kadında Moda olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Kadında Moda tarafından yönetilen https://www.kadindamoda.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum